SABIAN 经典款「薄款最强音」音色视听

长城乐器  时间:2018/12/6  编辑:编辑部

                                               


AHNNfHiVX0CSTJQvi_Nqvg==.png
SABIAN 经典系列薄 款 强 音 镲

SABIAN 薄款强音镲镲 片 特 征

CjpEgLDQmkeRf1ymg7sV9A==.png


长秦城乐器有限公司

公司官网:http://www.musicgw.com

微博:http://weibo.com/musicgw

博客:http://blog.sina.com.cn/musicgw

淘宝:http://musicgw.taobao.com/

电话:020-34497735 34497730 34497723

音频部电话:020-84054577

猛扫长城乐器二维码,获得最新资讯!